Wymiary Dostępność  Waga kg/m
5 x 5  o 0,07 
6 x 6  0,11 
8 x 8  0,19 
10 x 10  0,29 
12 x 12  0,42 
15 x 15  0,66 
20 x 20  1,18 
22 x 22  1,43 
24 x 24  1,70 
25 x 25  1,84 
30 x 30  2,65 
32 x 32  3,02 
34 x 34  3,41 
35 x 35  3,61 
40 x 40  4,72 
45 x 45  5,97 
50 x 50  7,37 
55 x 55  8,92 
60 x 60  10,62 
65 x 65  12,46 
70 x 70  14,45 
75 x 75  16,59 
80 x 80    18,88 
85 x 85  21,31 
90 x 90  23,89 
100 x 100  29,50 
110 x 110  35,69 
120 x 120  42,48 
125 x 125  46,09 
130 x 130  49,85 
140 x 140  57,82 
150 x 150  66,37 
160 x 160  75,52 
180 x 180  95,57 
200 x 200  117,99 
220 x 220  142,78 
250 x 250 o 184,36

Legenda :
x – w magazynie
o - na zamówienie
- - nie prowadzimy