Wymiary
w mm
Waga
kg/m
Tworzywo
1.4301
Tworzywo
1.4305
Tworzywo
1.4404
 4,0 x 4,0  0,13  o  o  o
 5,0 x 5,0  0,20  o  o  o
 6,0 x 6,0  0,29  o  o  o
 8,0 x 8,0  0,51  x  o  o
 10,0 x 10,0  0,80  x  o  o
 12,0 x 12,0  1,15  x  o  o
 14,0 x 14,0  1,57  x  o  o
 15,0 x 15,0  1,80  x  o  o
 16,0 x 16,0  2,05  x  o  o
 18,0 x 18,0  2,59  x  o  o
 20,0 x 20,0  3,20  x  o  o
 22,0 x 22,0  3,87  x  o  o
 24,0 x 24,0  4,61  x  o  o
 25,0 x 25,0  5,00  x  o  o
 30,0 x 30,0  7,20  x  x  o
 35,0 x 35,0  9,80  x  x  
 40,0 x 40,0  12,80  x  x  x
 45,0 x 45,0  16,20  x    
 50,0 x 50,0  20,00  x  x  x
 60,0 x 60,0  28,80  x  x  


Legenda :
x – w magazynie
o - na zamówienie
- - nie prowadzimy