Średnica
w mm
Waga
kg/m
Tworzywo
1.4301
Tworzywo
1.4305
Tworzywo
1.4404
 6,0  0,25  o  o  o
 7,0  0,34  o  o  o
 8,0  0,45  o  o  o
 10,0  0,70  x  o  o
 11,0  0,85  o  o  o
 12,0  1,01  o  o  o
 13,0  1,18  x  o  o
 14,0  1,37  x  o  o
 17,0  2,02  x  o  o
 19,0  2,53  x  o  o
 22,0  3,39  x  o  o
 24,0  4,03  x  o  x
 27,0  5,10  x  o  x
 30,0  6,30  x  o  
 32,0  7,17  x  o  
 36,0  9,07  x  x  
 41,0  11,77  x  x  
 46,0  14,81  x  x  
 50,0  17,50  o  x  
 55,0  21,18  o    
 65,0  29,58  o    

Legenda :
x – w magazynie
o - na zamówienie
- - nie prowadzimy