PRZEWODNIK PO BRĄZACH

Główne wyroby, orientacyjne własności technologiczne i główne zastosowanie

Checha Główne wyroby Orientacyjne własności Główne zastosowanie
B2 blachy, pasy, taśmy,
pręty, rury, druty
dobrze obrabialny skrawaniem, przydatny do lutowania i spawania śruby, taśmy do giętkich węży,
części przewodzące prąd, drut do spawania
B4 blachy, pasy, taśmy, 
pręty, rury, druty,
odkuwki
podwyższone własności wytrzymałościowe, sprężyste i przeciwkorozyjne, podatny do obróbki 
plastycznej na zimno, a mało podatny na gorąco, dobrze obrabialny skrawaniem, przydatny do lutowania i spawania
śruby, sprężyny manometryczne,
przyrządy kontrolne i pomiarowe,
części (wtyczki) w urządzeniach chemicznych
B6 blachy, taśmy, pasy, 
pręty, rury, druty, odkuwki
wysokie własności wytrzymałościowe i sprężyste, odporny na korozję, dobre własności przeciwcierne, obrabialny plastycznie na zimno, obrabialny skrawaniem, przydatny do lutowania i spawania sprężyny wszystkich typów, membrany, 
na sita papiernicze, części dla przemysłu chemicznego i precyzyjnego, rurki manometryczne, przyrządy pomiarowe i kontrolne, elementy przeciwcierne
B7 taśmy, pasy bardzo wysokie własności wytrzymałościowe, obrabialny plastycznie na zimno, obrabialny skrawaniem, przydatny do lutowania i spawania styki sprężyste wszystkich typów, części dla przemysłu precyzyjnego oraz przyrządy pomiarowe i kontrolne
B8 blachy, taśmy pasy, pręty, druty, odkuwki b. wysokie własności wytrzymałościowe i sprężyste, dobre własności przeciwkorozyjne, obrabialny skrawaniem, przydatne do lutowania i spawania, obrabialny plastycznie na gorąco i zimno elementy przeciwcierne, sprężyny, membrany, drut na sita papiernicze, przyrządy pomiarowo-kontrolne
B43 blachy, taśmy, pasy, pręty, druty dobre własności sprężyste i przeciwcierne, dobre własności przeciwkorozyjne, obrabialny skrawaniem, przydatne do lutowania, obrabialny plastycznie na gorąco i zimno sprężyny w aparaturze pomiarowo-kontrolnej, stosowany w mechanice precyzyjnej i aparaturze chemicznej
B443 pasy, taśmy wysokie własności przeciwcierne i przeciwkorozyjne, dobrze skrawalny, obrabialny plastycznie na zimno, przydatny do lutowania tulejki i panewki łożyskowe
B444 blachy, taśmy, pasy
BA5 blachy, pasy, taśmy, pręty, rury, druty odporny na korozję, b. podatny do obróbki plastycznej na zimno i na gorąco, żaroodporny i odporny na ścieranie monety, części pracujące w wodzie morskiej, części dla przemysłu chemicznego
BA8 blachy,  taśmy, pasy pręty, rury, druty, odkuwki wysokie własności wytrzymałościowe i przeciwkorozyjne, żaroodporny i odporny na ścieranie, odznacza się dobrymi własnościami sprężystymi i wysoką granicą pełzania, obrabialny plastycznie na zimno i gorąco sprężyny i elementy sprężynujące, części w przemyśle chemicznym, styki ślizgowe
BA93 pręty, druty, rury, odkuwki wysokie własności mechaniczne, dobre własności przeciwcierne i przeciwkorozyjne, dobre własności w podwyższonych temperaturach, dobrze obrabialny plastycznie na zimno, obrabialny plastycznie na gorąco, wysoka odporność erozyjna i kawitacyjna, wysoka odporność na przemienne obciążenia sita rurowe wymienników ciepła. części w przemyśle chemicznym i lotniczym
BA1032 części w aparaturze pomiarowo-kontrolnej, wały, śruby, części narażone na ścieranie, sworznie, trzpienie
BA1044
BA1054
pręty, rury, odkuwki wysokie własności, mechaniczne, dobre własności przeciwcierne i przeciwkorozyjne, dobre własności w podwyższonych temperaturach, dobrze obrabialny plastycznie na zimno, obrabialny plastycznie na gorąco, wysoka odporność na przemienne obciążenia, wysoka odporność erozyjna i kawitacyjna sita surowe wymienników ciepła, części narażone na ścieranie, śruby, wały części do urządzeń hydraulicznych, gniazda zaworów, koła zębate
BA92 pasy, taśmy, pręty, druty, odkuwki wysoko naprężone części łożysk i przekładni, gniazda zaworów o wysokiej żaroodporności, części narażone na ścieranie
BB2 pasy, taśmy, pręty, druty b. wysokie własności wytrzymałościowe i przeciwkorozyjne dobre własności sprężyste, duża odporność na ścieranie, średnie przewodnictwo cieplne i elektryczne, b, dobra obrabialność w stanie przesyconym, utwardzalny wydzieleniowo, brak skłonności do iskrzenia obrabialny plastycznie na zimno i na gorąco sprężyny i elementy sprężające, membrany, części narażone na ścieranie, narzędzia nieiskrzące
BB1T pasy, taśmy, pręty, druty, rury
BB2T
BK31 blachy, pasy, taśmy, pręty, druty wysokie własności wytrzymałościowe, duża odporność na korozję, dobrze spawalny, dobrze obrabialny plastycznie na gorąco i na zimno, żaroodporny siatki, sprężyna, aparatura, elementy w przemyśle maszynowym i chemicznym, elementy narażone na ścieranie, konstrukcje spawane
BM123 taśmy, druty wysoka odporność elektryczna, mała siła termoelektryczna, mały współczynnik odporności elektrycznej, obrabialny plastycznie na gorąco i na zimno na rezystory (oporniki) o najwyższej jakości do precyzyjnych aparatów